user_mobilelogo

Privacyverklaring

 

Kort en Bondig

White-Orchid bewaart de gegevens die jij met ons deelt op een veilige manier en enkel voor intern gebruik.  Deze gegevens zullen wij dus niet met anderen delen, tenzij dit uitdrukkelijk door jezelf gevraagd is (bv. bij doorverwijzing naar een arts).

Wil je graag inzicht in jouw gegevens of jouw gegevens laten verwijderen?  Stuur dan deze vraag naar Frank Caljé: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Wettelijk

White-Orchid, gevestigd aan Hanegreefstraat 20, B-3941 Eksel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.white-orchid.be
Hanegreefstraat 20
B-3941 Eksel
+32470805080
Frank Caljé is de Functionaris Gegevensbescherming van White-Orchid Hij is te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoonsgegevens die wij verwerken
White-Orchid verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
White-Orchid verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- ras (huidtype)
- gezondheid


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
White-Orchid verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming
White-Orchid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van White-Orchid) tussen zit. White-Orchid gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: /

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
White-Orchid bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

White-Orchid verwijdert alle persoonlijke gegevens uiterlijk 5 jaar na het laatste contact.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
White-Orchid verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
White-Orchid gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door White-Orchid en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

White-Orchid wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
White-Orchid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

White Orchid
inner & outer beauty

 

WO phone S +32 478 26 15 49

WO whatsapp S +32 478 26 15 49

WO email S hilde@white-orchid.be

WO facebook S Facebook pagina

 

Hanegreefstraat 20
B-3941 Eksel (map)
Limburg, België

 

Facturatiegegevens:
CO3 Consulting GCV
BE 0476.963.846

Behandelingen:
enkel op afspraak

 

Producten:
op afspraak of
aan huis geleverd

 

Betalen kan met:
cash geld
Maestro/Bancontact
VISA, Mastercard, American Express

 

Onze privacy-verklaring